• ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอน
  • กระเบื้องปูพื้น ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องบุผนัง ตรา โสสุโก้
  • กระเบื้องบุผนังตรา คัมพานา
  • กระเบื้องปูพื้น ตรา คัมพานา
  • กระเบื้องปูพื้นแบบตัดขอบ ตรา คัมพานา
  • กระเบื้องปูพื้น ตรา คาซ่า