• ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอน
  • กระเบื้องปูพื้น ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องบุผนัง ตรา โสสุโก้
  • กระเบื้องบุผนังตรา คัมพานา
  • กระเบื้องปูพื้น ตรา คัมพานา
  • กระเบื้องปูพื้นแบบตัดขอบ ตรา คัมพานา
  • กระเบื้องปูพื้น ตรา คาซ่า
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 23 x 26 mm. (1HE) ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 23.2 x 48 mm. (1RM) ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 23 x 23 mm. (1SM) ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 25 x 25 mm. (1"x1") ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 48 x 48 mm. (2SM) ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 47 x 47 mm. (2SR1) ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 97 x 97 mm. (4OD) ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 98 x 98 mm. (4SM) ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 97 x 97 mm. (4SR1) ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 19 x 19 mm. (06S) ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 21.9 x 72.8 mm. (06T) ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 51.1 x 59 mm. (22HE) ตรา คอตโต้
  • กระเบื้องโมเสก ขนาด 57.8 x 57.8 mm. (22S) ตรา คอตโต้