บรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ง่าย

สานต่อพันธกิจความยั่งยืนด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอสซีจี เซรามิกส์ ได้นำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิล หรือใช้ซ้ำได้ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน