เอสซีจี เซรามิกส์ ได้มีการมอบหมาย ให้พนักงานผู้มีความรู้ และความสามารถด้านการเงิน และการลงทุนเป็น นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร กับนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม

โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้

ที่อยู่           :     1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์    :     02 586 5474

โทรสาร      :    02 587 2118

อีเมล์          :    Cotto_IR@scg.com