สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่  1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02 586 3333, 02 586 4092
แฟกซ์ : 02 587 2118

สำนักงานดอนเมือง

สำนักงานดอนเมือง 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ : 02 586 4092
แฟกซ์ : 02 587 0162

โรงงานหินกอง

33/1 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 0-3638-2888
แฟกซ์ : 0-3638-2900

โรงงานนิคมหนองแค

61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 0-3637-6100
แฟกซ์ : 0-3637-6162

โรงงานหนองแค 1

40 ม. 2 ถ.เลียบคลอง ระพีพัฒน์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 036 376 400
แฟกซ์ : 036 376 411

โรงงานหนองแค 2

33/2 ม. 2 ถ.เลียบคลองระพีพัฒน์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 036 376 300
แฟกซ์ : 036 376 319