บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องภายใต้แบรนด์ “คอตโต้” (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA) โดย นายชูเกียรติ แหประสพโชค ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ขึ้นรับมอบโล่เกียรติยศการรับรองนิคมอุตสาหกรรมหนองแค เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Excellence ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างผาสุกบนหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และผ่านตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ 22 ด้าน จาก นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการ “Eco Innovation Forum 2018” ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-city and Sustainable Urbanization ที่จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา