คุณสิทธิพล ภูทอง ผู้จัดการบริหารทรัพยากร เป็นตัวแทน โรงงานหนองแค 1 รับมอบโล่รางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” จาก คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 “Eco Innovation Forum 2018” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาง กรุงเทพ