คุณอภิเชษฐ์ นุ้ยตูม Engineering Manager เป็นตัวแทน บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4” หรือวัฒนธรรมสีเขียว (GI4) จากคุณนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม “Green Industry Forum ประจำปี 2561” จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพ