บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระเบื้อง คอตโต้  โสสุโก้ และคัมพานา ส่งมอบกระเบื้องราคาพิเศษ ที่เข้าร่วม “โครงการโรงเรียนแสนสวยของหนู” ให้กับ โรงเรียนบ้านงิ้ว (สพป.นม ๕) ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเบื้องในราคาพิเศษสุด ๆ เพื่อใช้สำหรับพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ โดยมีนายยุทธชัย เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและ คุณปนัดดา หวังแววกลาง เจ้าหน้าที่ประสานงานของทางโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

โครงการโรงเรียนแสนสวยของหนู นับเป็นโครงการที่บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้กับโรงเรียน ที่ต้องการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ให้ดีขึ้น แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอ โดยโรงเรียนที่สนใจ สามารถส่งรายละเอียด ภาพถ่ายสถานที่โรงเรียน จำนวนกระเบื้องที่ต้องใช้เข้าร่วมโครงการเพื่อคัดเลือก เพื่อรับสิทธิ์เลือกซื้อกระเบื้องเซรามิกส์ได้ในราคาสุดพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562 (สินค้ามีจำนวนจำกัด) โดย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มาที่ E-mail:  supavads@scg.com  เบอร์โทร : 02 – 586 – 2696