บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังแบรนด์คอตโต้ (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA)

ร่วมเงินสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ให้กับ ‘โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ’ โดยมี นายปรินทร์ ฮอหรินทร์ (ที่ 4 จากซ้าย)และ นางสาวอรวรรณ สีลวานิช (ที่ 5 จากขวา) เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเงิน ณ สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี