เอสซีจี เซรามิกส์ นำโดยคุณนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ และคุณอภิเชษฐ นุ้ยตูม Engineering Solution Services Manager เปิดบ้านต้อนรับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำโดยคุณยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี พพ. ร่วมกับคุณสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศึกษาศักยภาพระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำและบนหลังคา ในการผลิตน้ำประปานิคมฯหนองแค สระบุรี ต้นแบบความสำเร็จ คว้ารางวัล ไทยแลนด์ เอเนอร์จี อวอร์ด 2019 ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า นำพื้นที่ไร้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมเข้าชิงรางวัลในเวทีอาเซียน เอเนอร์จี อวอร์ดปลายปีนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

ทั้งนี้การพัฒนาโครงการดังกล่าวได้มีการนำพื้นที่ที่ไม่เกิดประโยชน์มาใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น พื้นที่บนหลังคา บ่อน้ำ โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาและแบบลอยน้ำที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นและยังลดการระเหยน้ำจากบ่อได้ถึง 7% ซึ่งทำให้บริษัทสามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งได้ถึง 14% ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น160 Kw สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ได้ประมาณ 236,512 หน่วยต่อปี รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 134 ตันต่อปี

การดำเนินโครงการนี้ให้ผลตอบแทนด้านการลงทุนสูงถึง (IRR) 18% ตลอดระยะเวลา 25 ปี สามารถลดต้นทุนได้สูงถึง 20.4 ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3,365 ตัน ระยะเวลาคืนทุน 5-6 ปี ถือว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลไปใช้กับโครงการอื่นๆของบริษัท ทั้งในและต่างประเทศถึง 5โครงการ คิดเป็นมูลค่า 200 ล้านบาท สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตได้ถึง 199 ล้านหน่วยต่อปี ทำให้โรงงานทั้งหมดสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 30 ล้านบาทต่อปีพพ. นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนลงพื้นที่ ศึกษาศักยภาพระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำและบนหลังคา ในการผลิตน้ำประปานิคมฯหนองแค สระบุรี ต้นแบบความสำเร็จ คว้ารางวัล ไทยแลนด์ เอเนอร์จี อวอร์ด 2019 ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า นำพื้นที่ไร้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมเข้าชิงรางวัลในเวทีอาเซียน เอเนอร์จี อวอร์ดปลายปีนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ