แบรนด์คอตโต้ ยกระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไม่หยุดยั้ง ล่าสุดขึ้นแท่นคว้ารางวัล “แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย (Marketeer No.1 Brand Thailand 2020)” ในหมวด “กระเบื้องปูพื้นบุผนัง” โดยมีคุณสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ Chief Marketing Officer เป็นตัวแทนรับรางวัล ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ

รางวัลดังกล่าวมาจากผลการสำรวจความนิยมในสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ ของผู้บริโภคชาวไทยจำนวน 4,000 คนทั่วประเทศ ดำเนินการโดย Marketeer Research ร่วมกับบริษัท Kadence International (Thailand) โดยจะมอบรางวัลให้กับแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพ การตลาด ตลอดจนการมีส่วนช่วยดูแลสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม จนหล่อหลอมเป็นประสบการณ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของแบรนด์คอตโต้ ในการคิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจผู้บริโภคเพื่อเติมเต็มทุกพื้นที่อยู่อาศัยให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น