แบรนด์ SUSUNN (ซูซัน) ผู้ให้บริการการบริหารจัดการพลังงาน ภายใต้ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลในงาน “Thailand Energy Awards 2020 – 2021” จากผลงาน “เทคโนโลยีการบริหารจัดการความร้อนเหลือทิ้งจากการผลิต เพื่อนำมาใช้กับระบบทำความเย็น แบบดูดซึม” โดยได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และโอกาสนี้ นายอภินันท์ เอ็มเอ็ม ตัวแทน บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (ขวา) รับมอบรางวัลจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ซ้าย) ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

สำหรับ ผลงานเทคโนโลยีการบริหารจัดการความร้อนเหลือทิ้งจากการผลิต เพื่อนำมาใช้กับระบบทำความเย็น แบบดูดซึม ได้นำแหล่งความร้อนเหลือทิ้งจากการผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง มาบริหารจัดการ โดยการนำมาเป็นแหล่งพลังงานเพื่อใช้ในการผลิตน้ำเย็น เพื่อนำไปใช้ในระบบปรับอากาศภายในโรงงานทดแทนแอร์แบบ Spilt type ซึ่งติดตั้งภายในอาคารสำนักงานโรงงานของบริษัทฯ โดยการผลิตน้ำเย็นนี้ ได้ดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึมขนาด 300 ตัน (1,055 kW) ส่งผลให้สามารถยกเลิกชุดคอนเดนซิ่งยูนิต และการใช้คอมเพรสเซอร์ได้ โดยผลการดำเนินโครงการ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,396,700 kWh ต่อปี และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 698 TonCO2 ต่อปีอีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Energy Award ในแต่ละประเภทมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงงานควบคุมดีเด่น ทีมงานพลังงานดีเด่น ผู้รับผิดชอบพลังงานดีเด่น และ รางวัลผู้บริหารดีเด่น โดยในระดับ Asian Energy Award บริษัทฯ ได้รับรางวัลในด้าน Energy Management in large industry,  Special Submission และ Off Grid : Solar Rooftop & Floating เป็นต้น

นอกเหนือจากบริการ ด้านการบริหารจัดการพลังงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการด้านระบบผลิตพลังงานหมุนเวียน เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งการให้คำปรึกษา สำรวจหน้างาน ออกแบบและติดตั้ง โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ด้วยรางวัลและประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า SUSUNN จะส่งมอบบริการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ https://susunn.scgceramics.com และ FB page : susunnenergy หรือโทร 065-982-9040