คอตโต้ ตอกย้ำความสำเร็จ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งคุณภาพสินค้า และบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้กับผู้บริโภค รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการที่เข้า ถึงรสนิยม ในหลากหลายดีไซน์ จนสามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง จากการสำรวจของสถาบันชั้นนำระดับประเทศผ่านรางวัลการันตีจากนิตยสารชั้นนำ ในฐานะผู้นำแบรนด์กระเบื้องอันดับ 1 ของไทย พร้อมเดินหน้า สานต่อแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ที่ให้ความสำคัญกับการผสมผสานเทคโนโลยีร่วมกับการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อส่งมอบพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

( Wellbeing) ให้กับผู้พักอาศัย พร้อมขานรับนโยบายการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ Circular Economy หรือระบบผลิตแบบหมุนเวียน โดยให้ความสำคัญต่อการนำนวัตกรรมมาใช้ในการออกแบบสินค้าและบริการที่เน้น การรักษาต้นทุนด้านทรัพยากรธรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วย จากที่ก่อนหน้านั้นคอดโต้ประสบความสำเร็จจากการนำผลิตภัณฑ์ร่วมโครงการับฉลาก เอสซีจี กรีนชอยส์ (SCG Green Choice) ฉลากสิ่งแวดล้อมที่รับรองโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง (SelfDeclared) ตามมาตรฐาน ISO 14021  ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัว ECO COLLECTION นวัตกรรมกระเบื้องที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดที่ผ่านมา  หรือกระเบื้องในกลุ่ม Health & Clean ที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก อันเป็นผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและฝุ่นละออง ที่มีค่า PM สูงเกินมาตราฐาน อาทิกระเบื้องฟอกอากาศ COTTO AIR ION และกระเบื้อง HYGIENIC TILE ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 90% ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ COTTO ทุกชิ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกค้าได้ร่วมแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องภายใต้แบรนด์คอตโต้ (COTTO) เปิดเผยว่า “ ปัจจุบัน สภาวะโลกร้อนสภาพอากาศที่ปรวนแปร  การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดโรคระบาดที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก   สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลย เพราะเราต่างได้รับผลกระทบอยู่ทุกๆ วัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากโควิดเอฟเฟค ดูจะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญ ให้เกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็ว จากผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทุกด้าน  แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ที่ผสมผสานเทคโนโลยีร่วมกับการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อส่งมอบพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด( Well-being) ให้กับผู้พักอาศัย พร้อมขานรับนโยบายการดำเนินธุรกิจ มุ่งสู่ Circular Economy หรือะบบผลิตแบบหมุนเวียน  ในรูปแบบที่ตัวเองสามารถทำได้  โดย COTTO ได้เริ่มจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยหลัก Circular Economy ในหลาก หลายสินค้าและกระบวนการแบบ Make (ผลิต) > Use (ใช้) > Return (ส่งคืน) ที่ให้ความสำคัญต่อการนำนวัตกรรมมาใช้ในการ ออกแบบสินค้าและบริการที่เน้นการรักษาต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการจัดการของเสีย วัตถุดิบ สินค้าที่หมดอายุ และพลังงานให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ  เราจึงออกแบบสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อมและดีต่อผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของ COTTO ที่ตอบรับกับมิติความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ECO COLLECTION นวัตกรรมกระเบื้องที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดีที่สุดแห่งปี

ในทุกกระบวนการผลิตที่มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ มักจะมีวัตถุดิบบางส่วนที่เหลือทิ้งเป็นขยะ (Waste) และมลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม COTTO จึงให้ความสำคัญกับแนวคิด “Zero Waste” หรือการสร้างขยะเป็นศูนย์จากกระบวนการผลิต ด้วยการสร้างความหมุนเวียนในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นขยะตามมา กระเบื้อง ECO COLLECTION มีจุดเริ่มต้นจากการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ โดยการนำ Waste ในกระบวนการการผลิตกลับมาใช้ใหม่ 80% เพื่อเป้าหมาย Zero Waste เมื่อไม่ได้ใช้วัตถุดิบใหม่ ก็สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการขนส่งวัตถุดิบลงถึง 75% และยังมีระบบหมุนเวียนน้ำในการผลิต จึงลดการใช้น้ำลงถึง 25% ปราศจากสารอินทรีย์ระเหย และไม่มีส่วนผสมของ Toxic Oxide หรือโลหะหนัก ที่มีผลต่อมนุษย์และธรรมชาติ นับเป็นกระเบื้องที่สะอาดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น มาสู่การหมุนเวียนไม่รู้จบ เพื่อทรัพยากรที่ยั่งยืน ส่งต่อเพื่ออนาคตจึงเป็นการตอบรับกับหลัก Circular Economy เพื่อสร้างความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและโลก

กระเบื้องตกแต่ง  Decorative Tiles กระเบื้องที่ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 25%

นอกจากการใช้น้ำในครัวเรือนแล้ว ในแวดวงอุตสาหกรรมก็มีการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมากเช่นกัน อย่างเช่นในกระบวนการผลิตกระเบื้อง ซึ่งต้องมีการใช้น้ำเป็นองค์ประกอบจำนวนมาก COTTO จึงคิดค้นกรรมวิธีในกระบวนการผลิตกระเบื้องให้สามารถลดการใช้น้ำลง เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จนได้นวัตกรรมที่สามารถการใช้น้ำในกระบวนการผลิตได้อย่างน้อย 25% อย่างในกระเบื้องตกแต่งทุกสี ทุกขนาด คุณจึงมั่นใจได้ว่า การเลือกใช้กระเบื้องจาก COTTO เป็นการเลือกเพื่อโลกที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

กระเบื้องกลุ่ม Health & Clean นวัตกรรมกระเบื้องเพื่อสุขอนามัย ที่ให้มากกว่าคำว่า  “มีดีไซน์

ในยุคที่สุขภาพมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ การดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีจึงควรเริ่มจากหลายๆ อย่างประกอบกัน ทั้งการทานอาหาร การออกกำลังกาย รวมถึงการปรับสภาพอารมณ์ให้แจ่มใส นอกจากการดูแลตัวเองจากภายในแล้ว เรายังควรดูแลตัวเองจากสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย เพราะเชื้อโรคในปัจจุบันนี้มีแพร่กระจายอยู่ทุกที่ ไม่เว้นแม้แต่ในบ้าน หากเราสามารถดูแลความปลอดภัย โดยสร้างพื้นที่ที่สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อโรคได้ ก็จะเป็นการดูแลตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด COTTO จึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ช่วยดูแลเรื่องสุขอนามัยของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็น  กระเบื้อง HYGIENIC TILEที่มี Silver Nano อยู่ในชั้นสีของกระเบื้อง โดยจะส่งประจุบวกเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 90% และยับยั้งไปถึงต้นตอของแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังไม่สะสมสิ่งสกปรก จึงทำความสะอาดได้ง่ายกว่ากระเบื้องทั่วไป ช่วยให้การดูแลตัวเองและคนที่คุณรักเริ่มต้นได้จากในบ้าน        หรือกระเบื้องฟอกอากาศ COTTO AIR ION ที่มีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 89 % ภายใน 30 นาที เมื่อติดตั้งกระเบื้อง AIR ION เพียง 40% ของพื้นที่ใช้งานสามารถเพิ่มมวลอากาศสดชื่น โดยไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับทุกคนในบ้านภายใต้ฉลาก SCG Green Choice ฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าได้มั่นใจ ทุกครั้งที่เลือกใช้กระเบื้อง หรือวัสดุตกแต่งภายใต้แบรนด์ COTTO

นายนำพล กล่าวและเพิ่มเติมว่า “ อย่างไรก็ดี จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้คอตโต้ ( COTTO) ให้ความสำคัญต่อ การวิจัย พัฒนา และนำเทคโนโลยีนำสมัยมาสร้างสรรค์ และผลิตนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ COTTO ได้รับความไว้วางใจจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 (MARKETEER No.1 Brand Thailand 2021-2022) ในหมวด กระเบื้องปูพื้นบุผนัง ต่อเนื่องติดต่อกันอีกครั้ง นับตั้งแต่เริ่มต้นสำรวจ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นที่จะนำกระเบื้อง  COTTO ร่วมเป็นส่วนสำคัญ พร้อมผลักดันการสร้างความยั่งยืนผ่านผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมาเพื่อผู้ใช้งาน ให้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การใช้ชีวิตตามวิถี Circular Economy  เกิดขึ้นได้ในบ้านของทุกๆ คน ด้วยการร่วมกันสร้างวงกลมแห่งการหมุนเวียนตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มต้นง่ายๆ ในบ้านของเราเพราะ COTTO ไม่ใช่แค่กระเบื้องปูพื้นบุผนัง แต่เป็นพื้นที่คุณภาพเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ของคนไทย” นายนำพลกล่าวสรุป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียด ECO COLLECTION เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3aHlD6q  COTTO: Fulfill Your Dream  ดูข้อมูลสินค้าผ่าน Official website >>https://bit.ly/3Nf2oiC  หรือช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน COTTO Life >>https://bit.ly/39hEQuK ติดต่อ Line Official Account : @COTTOlife >>https://bit.ly/3yzZcKb