เอสซีจี เชรามิกส์ ยืนหยัดย้ำการดำเนินงานได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยปลายเดือนที่ผ่านมา ตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ECO Innovation Forum 2022” ที่ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ECO Journey to Carbon Neutrality

วัตถุประสงค์ของงานนี้นอกจากเพื่อขยายผลสำเร็จของการดำเนินงานมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่สาธารณะ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงงานสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ยังถือโอกาสจัดพิธีมอบโล่รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Factory) ประจำปี 2565 ในงานเดียวกัน

เอสซีจี เซรามิกส์ นำทีมร่วมงานโดย คุณอภิเชษฐ ชำนิ Sustainable DevelopmentManager และคุณอนุชิต พยอมน้อย Industrial Innovation Estate Business Manager หลังจากขึ้นเวทีรับรางวัล Eco Factory ให้ โรงงานนิคมหนองแค (NKIE) ได้พาทีมงานเข้ารับฟังหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ ผลสำเร็จการพัฒนานิคมฯ และ Eco Factory, New Chapter ของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, เทรนด์ อุตสาหกรรม และ นวัตกรรมใหม่ ก้าวสู่ Carbon Noutrality เพื่ออัปเดตความรั จับทิศทางการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมด้วย ECO Innovation ต่อไป
ในอนาคต

สำหรับรางวัล ECO Factory เป็นรางวัลที่ สภาอุตสาหกรรมฯ มอบให้กับโรงงานที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยต้องครอบคลุมกรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 5 มิติได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ

คุณลักษณะสำคัญของ ECO Factory

  • มีการปล่อยของเสียเป็นศูนย์ หรือมีของเสียเกิดน้อยที่สุด
  • มีการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้มาตรฐาน
  • มีการดำเนินกิจกรรมที่น่าเชื่อถือ
  • มีการเกื้อกูลกับผู้มีส่วนได้เสียหรือสังคมโดยรอบ