COTTO ผู้นำเทรนด์ ด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)โดยนายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด และ Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ นายเอกราช ลักษณสัมฤทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง SomethingDesign มอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะเลิศการประกวด COTTO DESIGN CONTEST 2023 ผ่านแนวคิด Self-tainable การออกแบบพื้นที่สาธารณะขนาดย่อมที่แก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนในแบบของตน เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่เติบโตไปในสายงานออกแบบบที่ยังคงความเป็นตัวตน พร้อมนำแนวคิดเชิงสถาปัตย์มาเพื่อช่วยคลีคลายปัญหาสังคม ชุมชน และโลกใบนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร