คอตโต้ สนับสนุนการจัดแข่งขันฝีมือแรงงงานแห่งชาติ พร้อมนำผู้ชนะเก็บตัวติวเข้มก่อนส่งขึ้นโชว์ทักษะชิงชัยในเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ร่วมกับสมาชิกอีก9 ประเทศกลางปีนี้ พร้อมกันนี้ ยังเดินหน้าสร้างงาน และพัฒนาทักษะให้กับช่างอย่างต่อเนื่อง โดยหวังที่จะผลิตช่างปูกระเบื้องมืออาชีพออกสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

นายธนนิตย์ รัตนเนนย์ ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องคอตโต้ กล่าวว่า คอตโต้เห็นความสำคัญของการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงทักษะฝีมือให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนทั่วไป และมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล จึงได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปูกระเบื้อง มาตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี 2513 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 27 แล้ว

“ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการปรับตัวโดยร่วมกันเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานป้อนสู่อุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อพิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งการปูกระเบื้องในยุคปัจจุบันมีเทคนิคและอุปกรณ์สมัยใหม่ที่จะทำให้งานมีคุณภาพมากขึ้นจากในอดีต หากช่างได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และมีทักษะที่ถูกต้อง นอกจากจะสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับตัวเองแล้ว เจ้าของบ้านก็จะได้รับงานที่ดีด้วย ดังนั้น การสนับสนุนการแข่งขันนี้เราจึงมุ่งที่จะทำให้ช่างซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่มีวิธีปูกระเบื้องที่ถูกต้อง มีความรู้และเทคนิคใหม่ โดยคอตโต้ได้สนับสนุนทั้งกระเบื้องที่ใช้ในการแข่งขัน และสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้” นายธนนิตย์ กล่าว

นายธนนิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เราได้ผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20–21 มีนาคมที่ผ่านมา หลังจากนี้ คอตโต้จะนำผู้เข้าแข่งขันมาเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมอย่างเข็มข้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ร่วมกับสมาชิกอีก 9 ประเทศ โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ซึ่งช่างที่ชนะการประกวดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ นับว่าทำผลงานออกมาได้ดี แต่การมาฝึกซ้อมกับคอตโต้จะช่วยเพิ่มพูนทักษะให้มากขึ้น ได้ฝึกทำโจทย์หลายรูปแบบแบบ นับเป็นการติวเข้มให้พร้อมก่อนการแข่งขันระดับอาเซียน ซึ่งทุกปีที่ผ่านมา ช่างปูกระเบื้องของไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนทุกปี ปีนี้ก็มั่นใจว่าจะได้รับรางวัลเช่นกัน

“การสนับสนุนช่างปูกระเบื้องของคอตโต้ไม่ได้หยุดเพียงแค่การสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ และอาเซียน แต่คอตโต้ยังต่อยอดด้วยการเปิดโอกาสทางวิชาชีพให้กับช่างที่ชนะการแข่งขันด้วย โดยนำรายชื่อมาเป็น Contractor List ที่คอตโต้ สตูดิโอ กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ เพื่อแนะนำให้กับเจ้าของบ้านที่ต้องการใช้บริการช่างปูกระเบื้อง ซึ่งจะทำให้ช่างได้งานเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเจ้าของบ้านก็จะได้ผลงานที่มีคุณภาพจากช่างที่มีฝีมือ นอกจากนี้ คอตโต้ยังต่อยอดความรู้ให้กับช่างหลังจบการแข่งขันด้วย หากมีความรู้และเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการปูกระเบื้อง ก็จะจัดอบรมให้ฟรีที่โรงงานกระเบื้องคอตโต้หรือที่คอตโต้ สตูดิโอ เพื่อให้ช่างมีการพัฒนาทักษะอยู่เสมอ” นายธนนิตย์ กล่าว

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของคอตโต้ได้ที่ www.cotto.com