เอสซีจี เซรามิกส์ นำโดย นายณัฏฐ์ เจนสิราสุรัชต์ Technical Services Manager (ซ้าย) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน จาก นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ขวา) ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งานนี้จัดขึ้นเพื่อมอบโล่เป็นเกียรติแก่เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 แห่ง ที่ร่วมกันสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์ รวมมูลค่า 19 ล้านบาท รวมถึงจัดฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมาถึง 10,356 คน ทำให้แรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทันต่อเทคโนโลยี ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และยังช่วยให้แรงงานไทยมีงานทำอย่างมั่นคง ส่งเสริมความสามารถให้แข่งขันกับนานาประเทศได้

ทั้งนี้ เอสซีจี เซรามิกส์ ได้สนับสนุน กระเบื้องปูพื้นกว่า 2,500 ตร.ม. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยใช้ในการทำสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรการอบรมพัฒนาช่างปูกระเบื้อง ใช้สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28 และใช้สนับสนุนการฝึกซ้อม คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (World Skill)