เพราะห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 มิ.. 63  SCG Ceramics ได้เตรียมมาตรการ และแนวปฏิบัติในการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อให้มีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการเเพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19